výstava

Notes on the Beginning of the Short 20th Century

Výstavní projekt NOTES ON THE BEGINNING OF THE SHORT 20TH CENTURY je výsledkem mezinárodní spolupráce několika evropských institucí zabývajících se prezentací současného výtvarného umění riesa efau. Kultur Forum v Drážďanech Le fabourg ve Štrasburku, MuseumsQuartier ve Vídni, NCCA Kaliningrad a Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, respektive Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem.

Projekt se zaměřuje na reflexi tématu 1. světové války – jak je historický odkaz vnímán v současné společnosti v politické, sociální, ale také místní a evropské rovině. Vystáva je koncipována jako putovní přehlídka, otevřený projekt, který je neustále doplňován a variován o nové pohledy zúčastněných krajin, specifické pohledy a témata. Základní syžet výstavy se dotýká otázky, zda může současné umění reflektovat historické události skrze soudobý pohled a jak v nás samotných přetrvává odkaz minulosti.

Kurátoři projektu: Frank Eckhardt a Andrea Domesle