výzva

OPEN CALL 2018

4/6/2017 — 31/7/2017

Industra Art vyhlašuje výběrové řízení k přihlašování výstavních projektů do výstavního programu na rok 2018 v Galerii Industra Art. 

Industra Art je otevřený komunikační prostor pro současné výtvarné umění. V rámci širokého záběru aktivit probíhajících v prostoru Industry, tak program galerie tvoří jednu z dalších spojnic, která propojuje rozličné zájmové skupiny a společenská témata. Základním principem a posláním dramaturgického plánu je otevřenost a pružnost, díky které je možné reagovat na aktuální podněty v rámci současného vizuálního umění. Naší snahou je podporovat výstavní projekty, poskytnout místo pro jejich zázemí a zajistit podmínky k realizaci.

Výzva je určená především začínající a nastupující generaci umělců, českým i zahraničním výtvarníkům, uměleckým skupinám a kurátorům/kurátorkám. Upřednostníme výstavní projekty, které svou koncepcí dokáží pojmout celý výstavní prostor. Vzhledem k velikosti prostoru doporučujeme i skupinové výstavy.

V rámci výstavního programu 2018 plánujeme uspořádat celkem 10 výstav.

Součástí žádosti je:
- Krátká anotace výstavního projektu (případná obrazová příloha)
- Aktuální CV umělce/kurátora (včetně kontaktních údajů)
- Portfolio

Závazné přihlášky, které budou obsahovat zmíněné údaje zasílejte elektronicky ve formátu pdf na emailovou adresu art@vaizard.org nejpozději do 31.7. 2017.

Galerie může poskytnout:
- Finanční krytí na realizaci výstavy dle udělených grantů
- Transport děl
- Zázemi pro instalaci
- Ubytování

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na fb stránkách a na webu industra.space nejpozději do konce září.
Uzávěrka 31.7. 2017

Těšíme se na spolupráci!

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

https://industra.space/