výzva

OPEN CALL 2019

13/6/2018, 12:10 — 31/7/2018, 23:00

INDUSTRA ART vyhlašuje výběrové řízení k přihlašování výstavních projektů do výstavního programu na rok 2019 v Galerii INDUSTRA ART.

INDUSTRA ART je otevřený komunikační prostor pro současné výtvarné umění. V rámci širokého záběru aktivit probíhajících v prostoru INDUSTRY program galerie tvoří jednu z dalších spojnic, která propojuje rozličné zájmové skupiny a společenská témata. Základním principem a posláním dramaturgického plánu je otevřenost a pružnost, díky které je možné reagovat na aktuální podněty v rámci současného vizuálního umění. Naší snahou je podporovat výstavní projekty, poskytnout místo pro jejich zázemí a zajistit podmínky k realizaci.

Výzva je určená především začínající a nastupující generaci umělců, českým i zahraničním výtvarníkům, uměleckým skupinám a kurátorům/kurátorkám. Upřednostníme výstavní projekty, které svou koncepcí dokáží pojmout celý výstavní prostor. Vzhledem k velikosti prostoru doporučujeme i skupinové výstavy.

V rámci výstavního programu 2019 plánujeme uspořádat celkem 9 výstav.

Součástí žádosti je:
- Vyplněný formulář (který naleznete na webu industra.space)
- Aktuální CV umělce/kurátora
- Portfolio

Závazné přihlášky, které budou obsahovat zmíněné údaje, zasílejte elektronicky ve formátu pdf na e-mailovou adresu art@vaizard.org nejpozději do 31. 7. 2018.

Výstavní projekty vybere umělecká rada složená z odborníků a zástupců INDUSTRY:
Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Alexandr Jančík, Jakub Hvězda

Galerie může poskytnout:
- Finanční krytí na realizaci výstavy ve výši 10 000,- Kč
- Zázemí pro instalaci
- PR servis (tištěné pozvánky, sociální sítě, média)
- Fotodokumentaci výstavy

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na FB stránkách a na webu industra.space nejpozději do konce září 2018.

Uzávěrka 31. 7. 2018.

Těšíme se na spolupráci!

https://industra.space/