výzva

Open call Pragovka gallery

16/10/2017, 22:51 — 15/11/2017, 22:51

OPEN CALL 2018

 

Kulturní centrum Pragovka vyhlašuje výběrové řízení na výstavní projekty do Galerie Pragovka pro rok 2018.

 

Na jaře roku 2016 vznikl nový koncept Pragovky, který znovu vzkřísil k životu tuto legendární prvorepublikovou továrnu ležící v centru industriální části Prahy 9. Návštěvy uměleckých ateliérů a příležitostné výtvarné akce z minulých let podnítily vznik nového příběhu, který se zapíše do historie tohoto věhlasného areálu. Pragovka se dnes stává živým multikulturním centrem a uměleckou čtvrtí, která poskytuje inspirativní prostředí pro spolupráci i prostor pro plodnou výměnu myšlenek mezi různými uměleckými uskupeními. 

Bližší informace o Pragovce na webu pragovka.com, instagramu a FB.

 

Galerie Pragovka:

 

Galerie Pragovka nabízí dva výstavní prostory:

Entry - nově zrekonstruovaný prostor o rozloze 100 m2, přední místnost vhodná především pro samostatné výstavy.

Na rok 2018 je zde plánováno 10 výstavních projektů, z nichž většina bude vybrána na základě této výzvy.

Behind - hala se sloupy o rozloze 476 m2., prostor primárně určen pro skupinové výstavy či rozsáhlejší kurátorské projekty.

Plánováno přibližně 5 výstavních projektů v daném roce.

 

Půdorys a fotodokumentace obou prostorů viz. příloha výzvy.

 

Open call není omezen věkem ani médiem, studentské a absolventské projekty jsou vítány. Je určen jak pro sólové, tak skupinové výstavy. V projektech je možno kombinovat oba výše zmiňované prostory, ale také žádat pouze na jeden. Vítány jsou také projekty s doprovodným programem ve formě performance či doplňkových akcí.

 

 

Galerie poskytuje:

 

finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstav

honorář umělcům a kurátorům ve výší 5 000 - 20 000 (horní hranice platí u projektů v prostoru B)

PR výstavy a doprovodného programu

svoz výstavy

hlídání výstavy

vernisáž

fotodokumentaci výstavy a vernisáže

PR pro výstavy

honorář pro performery a osoby, podílející se na doprovodném programu do výše 7000/ výstava (platí pro celý prostor, v případě využití pouze jednoho prostoru bude honorář úměrný  dané aktivitě)

 

Požadované přílohy:

 ke stažení zde: http://www.pragovka.com/cs/open-call

 

formulář žádosti

obrazová dokumentace

portfolio a CV umělce/ umělců

portfolio a CV kurátora/ kurátorů

 

Jednotlivé soubory pojmenujte žádost_jmenozadatele, portfolio_jmenozadatele…

Velikost všech souborů dohromady nesmí přesáhnout 10 MB.

 

 

Uzávěrka přihlášek do 15. 11. 2017.

 

Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky nebo písemně:

Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, 190 00 Praha 9

Mail: pragovkagallery@gmail.com

Mailové přihlášky odesílejte v jednom mailu, s předmětem pragovkagallery.

 

 

 

Výsledky budou zveřejněny na webu pragovka.com a FB nejpozději do 30. 11. 2017., jednotliví uchazeči budou o výsledcích opencallu informováni písemně.

 

 

 

Těšíme se na Vaše projekty a budoucí spolupráci!