muzea

Památník národního písemnictví

Strahovské nádvoří 1, Praha 1, 118 38, Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6 - Liboc / Malá vila PNP (Oddělení prezentace sbírky), Pelléova 20/70, Praha 6 - Bubeneč ukázat mapu

Letohrádek Hvězda
Otevřeno denně mimo pondělí
duben až říjen 10.00 - 18.00

Malá výstavní síň a Sál Boženy Němcové
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, Praha 1 - Hradčany
Otevřeno v čase konání výstav a pořadů
denně 10.00 – 17.00

Malá vila Památníku národního písemnictví
Pelléova 20/70, Praha 6 - Bubeneč
Stálá expozice pracovny Ladislava Mňačka
Otevřeno různě podle aktuální výstavy nebo v čase konání pořadů

 

 

 

 

Letohrádek Hvězda
(Obora Hvězda, Praha 6 - Liboc)
Základní: 75 Kč
Snížené: 45 Kč
Rodinná vstupenka: 150 Kč
Zdarma: děti do 6 let, osoby ZTP a ZTP/P, držitelé průkazů AMG, GSA a ICOM, doprovod skupin žáků, studentů a osob se zdravotním postižením
- vstupné zahrnuje vstup do interiérů letohrádku Hvězda, do stálé expozice v přízemí a na aktuální výstavu v 1. patře

Malá výstavní síň a Sál Boženy Němcové (Strahovské nádvoří 1, Praha 1 - Hradčany)
Vstupné dle aktuální výstavy

Malá vila Památníku národního písemnictví (Pelléova 20/70, Praha 6 - Bubeneč)
Vstupné dle aktuální výstavy

 

letohrádek Hvězda
letohrádek Hvězda

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ (PNP) již od roku 1953 je muzeem české literatury. Tvoří ho tři odborná oddělení – literární archiv,
knihovna a oddělení uměleckých sbírek. PNP v současnosti spravuje kolem 7 000 000 listinných památek, knih, uměleckých předmětů, grafických listů, obrazů, plastik, předmětů užitého umění, pečuje i o hmotné památky po spisovatelích a sběratelích, např. významnou a bohatou uměleckou sbírku básníka a kritika české moderny Jiřího Karáska ze Lvovic nebo malířů Mikoláše Alše a Josefa Váchala. Jde o více než 12 % národního kulturního dědictví v českých muzeích a galeriích.

Fondy PNP byly za poslední dvě desítky let doplněny o více než 1 000 000 archiválií, knih a uměleckých děl. PNP organizuje pro veřejnost výstavy a edukační literární pořady v Malé výstavní síni a Sále Boženy Němcové na Strahově, Malé vile v Praze – Bubenči a především v unikátních prostorech letohrádku Hvězda v Praze – Liboci.

SOUTĚŽ NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU
Do soutěže Nejkrásnější české knihy roku, kterou společně pořádají Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví, se přihlašuje tradičně více než stovka nakladatelství a porota složená z renomovaných odborníků hodnotí z technického a výtvarného hlediska přes dvě stě titulů. Soutěž má dlouhou tradici – na jejím prvopočátku stál Spolek českých bibliofilů, který bibliofilskou produkci poprvé ocenil již v roce 1929. Pod názvem Československé nejkrásnější knihy byla soutěž uspořádána prvně v roce 1965. Od roku 1993 je uváděna pod názvem Nejkrásnější české knihy roku. 

pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi

Památník národního písemnictví je příspěvkovou
organizací Ministerstva kultury ČR.
 

Sál Boženy Němcové - PNP Strahov
Sál Boženy Němcové - PNP Strahov
Malá vila PNP
Malá vila PNP
Pracovna Ladislava Mňačka - Malá vila PNP
Pracovna Ladislava Mňačka - Malá vila PNP
Výstava Havel — Prigov (letohrádek Hvězda, červen 2016)
Výstava Havel — Prigov (letohrádek Hvězda, červen 2016)