výstava

Part One

Beata Spáčilová je umělkyně a učitelka na Střední škole umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno. Jennifer Helia de Felice je umělkyně, hudebnice a doktorandka na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a její dizertační práce „Performativní zprostředkování“ pojednává o interpretacích partitur. Petr Antoš je hudebník a studuje na Janáčkové akademii múzických umění obor Audiovizuální tvorba a divadlo. Všichni tři jsou úzce provázáni nejen umělecky, ale i osobně, například v hudebním projektu Vačice, liška, motýl, a velryba, kde spolupracují ještě s Tomášem Jenčkem. V projektu Part One pro Galerii Krása se rozhodli k tomuto prostoru přistupovat s veškerou vážností a vytvořit dílo, u kterého není jasné, zda vizuální složka doplňuje tu zvukovou nebo naopak. Beata Spáčilová vytvořila analogový fotoprintscreenový VJing ze sérii tisků, které pocházejí z její video animace. Fotografické partitury jsou pořízeny intuitivně prošlými foťáky na jedno použití. Tato animace je konfrontována se zvukovou instalací od Jennifer Helia de Felice a Petra Antoše. Dílo je ve svojí jednoduchosti a skladbě jakousi partiturou, která hledá spojnice mezi audio a video instalací.