workshop

Participativní workshop Mendlovo náměstí

Čtvrtek 19/10/2017, 16:00 — 17:30

Dopravní uzel, automobilový průtah i mrtvé kouty Mendlova náměstí podrobíme zkoumání z hlediska pěšího i cestujícího MHD, orientace v prostoru, pocitu bezpečí, atraktivity místa pro pobyt, proměny místa v řádu dne, týdne, roku atd. Výstupy z průzkumu budou strukturovány a předloženy vedení města jako podněty ke změně. Společný průzkum místa, zjišťující problémy i potenciál jednoho z neuralgických bodů Brna, povede Jakub Kořínek.

 

Potkáme se na Mendlově náměstí 18 před cukrárnou Tutti Frutti.

 

Městské zásahy

Kurátor: Jakub Kořínek, Lenka Sedláčková

Městské zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal. Vznikají z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Potřeby poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, i když existuje řešení, jak by to fungovat mohlo; potřeby odhalit potenciál míst, kudy denně chodíme a často je ani nevnímáme.

Městské zásahy Brno 2016 byly vyhlášeny v dubnu 2016, do konce srpna téhož roku se sešlo na šedesát návrhů nejrůznějších úprav ve veřejném prostoru Brna. Během září a října se v daných místech konaly happeningy a krátkodobé intervence.

Výstava v Domě pánů z Kunštátu představí 34 z celkem 67 zaslaných návrhů především formou modelů, doplněných o videa, vizualizace, apod. Vše v rozmanitých formách vyhotovení od profesionálních architektů po intuitivní laické práce. To vše v originální instalaci vytvořené architektem Jakubem Kopcem.

Pořádá Dům umění města Brna a Urban da Brno pod záštitou primátora města Brna Ing. Petra Vokřála a městské části Brno-střed. Projekt se v roce 2017 uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Brna a městské části Brno-střed.

Více na: www.mestskezasahybrno.cz