vernisáž

Peter Sit, Matěj Pavlík, Jan Kolský, Vojtěch Märc Antény Ruce: Protokoly z mimo-smyslové estetiky

Čtvrtek 19/10/2017, 18:00

Prezentace probíhajícího výzkumu dějin československé psychotroniky, jejích institucionálních i ideologických souvislostí, stejně jako jejích potenciálních přesahů do současného umění a hledání možností mimosmyslové estetiky a porozumění si beze slov.

Výstava představuje výzkum zaměřený na psychotroniku v socialistickém Československu, a to ve vztahu k tehdejším hmotným i duchovním podmínkám. Termín psychotronika se v místním prostředí uplatňoval od konce 60. let, kdy obecně označoval „teorii distancovaných interakcí mezi subjekty a mezi subjekty a objekty“, a odkazoval k fenoménům jako telepatie, telekineze a telegnose. Výstava naznačuje historické souvislosti psychotroniky, zejména s důrazem na její institucionalizaci v 70. a 80. letech, a zároveň využívá dílčí poznatky psychotroniků ve vlastní expoziční strategii, která se tak otevírá i mimosmyslovému vnímání.