výstava

Petr Nápravník ☻ 12.9/9.10 ☻ Umakart

12/9/2017, 18:30 — 12/10/2017, 18:30

 Výstavní sezóna začíná, první podzimní vernisáž v Umakartu obstará umělec Petr Nápravník.

Charakteristickým rysem jeho produkce je organičnost. Prvky, ze kterých skládá své koláže, kresby nebo hudbu volně raší, prorůstají a splétají se v nových útvarech. Organický princip práce, uplatňovaný při jejich vytváření, se tak podepisuje i na výsledném vzhledu. Na výstavě lapidárně nazvané Petr Nápravník ☻ 12.9./9.10.☻Umakart autor představí převážně kresebná, případně z kresby odvozená díla. Pro ně je vyjma organičnosti zásadní ještě zájem o znakovost. Pokřivenou znakovost, kde písmena vyrůstají z jakéhosi primitivního podhoubí a kde má i hromada větví svůj zdánlivý význam, který můžeme číst.