výstava

Petr Šesták: PORTA PHI

10/10/2017 — 31/12/2017

Prostorový objekt na motivy autorových obrazů s názvem Phi, ve kterých je použita známá archaická/posvátná geometrie vyjadřující základní prostorové, matematické a geometrické vztahy přírody a vesmíru. Obsahuje vyjádření konstanty Phi a tedy i vyjádření Zlatého řezu, motiv je znám též historicky jako Květ života. Instalace pro jihlavskou galerii Nonstrop vznikla jeho analýzou a následující syntézou do prostorového objektu.

Květ Života
Květ života je po celém světě velmi dobře známým diagramem stvoření. Posvátný symbol Květu Života je jedním z nejstarších grafických symbolů zobrazovaný ve všech kulturách po celém světě, v náboženstvích či v architektuře. Znázorňuje základní formy prostoru, času, jednotu života a ducha jako součást vesmíru. Můžeme ho najít jako vzor ve vitrážových oknech, jako prvek na oltářích, hrobkách, ale také jako ochranný symbol na předmětech denní potřeby. Vychází z prvotního symbolu vesica piscis, který znázorňuje okamžik prvotního impulzu Stvoření. Květ Života znázorňuje základní matrici Stvoření prostoru, času a všech forem, a také provázanost a jednotu veškerého existujícího života. Květ Života je symbol, diagram Stvoření, tvarový zářič nebo meditační pomůcka. Jedná se o grafický zápis souhry neviditelných energií  - propojení vláken života se všemi body koncentrace - jakýsi 2D náčrt prapůvodního božského záměru, podle nějž je vše stvořeno a existuje ve svých nejrůznějších proměňujících se podobách. Květ života je jako mustr, na jehož základě existuje prostor, čas, formy a život, obsahuje veškeré definice a algoritmy, platné pro všechny životní formy. Je to dokonalý božský plán, v němž má vše své místo a účel. Květ života je všude kolem nás i v nás samotných, v makrokosmu i mikrokosmu, je podstatou všeho. Je to dokonalá souhra neviditelných energií, tvořící společně Jednotu, v níž má i ta nejnepatrnější částečka svůj vlastní význam.

MgA. Petr Šesták  / 1974 , Valašské Meziříči /
Žije a pracuje ve Velkém Újezdu u Olomouce. Malíř, environmentální umělec, učitel, otec pěti dětí. 

Studia:
2009-2011 postgraduální studium - ateliér Intermédia doc. Václav Stratil FaVU VUT Brno 
1998-2001 magisterské studium – ateliér Environment doc. Vladimír Merta, doc. Marian Palla FaVU VUT Brno
1995-1998 bakalářské studium ateliér video-multimédia-performance prof. Tomáš Ruller, Keiko Sei FaVU VUT Brno
1989 - 1993 Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm

Výstavy/Akce-výběr:
2014 Pomalý posun, Jihlava, Olomouc, Brno 
2015 Sympozium environmnetálního umění, Galerie kritiků, Praha / organizátor / 
2017 maluj.me, Brno, s Václavem Stratilem

http://mrakodrap.eu/portfolio/

---

Galerie Nonstrop je ale otevřený venkovní prostor ve středu historického města Jihlavy, v němž představy o umění nenarážejí na strop, ale dějí se ve vztahu k místně specifickým podmínkám. 
Galerie je situována v ulici Malá Lazebnická, která je charakteristická velmi úzkým půdorysem středověké soutky a členitými fasádami okolních domů. Ulička vede z dolní části hlavního náměstí k hradebnímu prostoru u farního kostela sv. Jakuba, v blízkosti památného vzrostlého buku. Prozatím je galerii vymezena asi třetinová část uličky, ústící ke kostelu. 
Galerie je zaměřena na prezentaci současného umění ve venkovním veřejném prostoru, je výzvou pro umělecké projekty, které bezprostředně reagují na genius loci tohoto místa a na otevřené povětrnostní podmínky. Galerie Nonstrop otevírá cestu k diskuzi o veřejném prostoru ve vztahu k současnému umění, v širším chápání o funkci umění ve veřejném prostředí. Pravidelnými výstavami chceme vnášet nové podněty do společnosti a podnítit nové úvahy veřejnosti nad sousobým uměleckým projevem.
Svojí činnost zahajuje první výstavou v březnu 2017. Provozovatelem celoročního provozu Galerie Nonstrop je statutární město Jihlava.