přednáška

Prach prázdna: Ivo Hucl a Vlastislav Matoušek

International Shakuhachi Festival Prague 2017

Prach prázdna: Ivo Hucl a Vlastislav Matoušek

Komponovaný pořad

Dva vlivní umělci inspirovaní japonskou kulturou, český průkopník hry na šakuhači a skladatel Vlastislav Matoušek a básník Ivo Hucl budou prezentovat své umění přímo v prostorách sbírkové expozice Umění Asie Národní galerie v Praze. Ivo Hucl bude předčítat ze své nedávno publikované sbírky Prach prázdna, která ve 108mi krátkých textech odráží vazbu mezi malbou a literaturou v japonské a čínské tradici.

Cena 90 Kč nebo zdarma k platné vstupence.