výstava

PŘED OČIMA: Příběhy Iráku

Jaké obrazy si spojujeme se současným Irákem? Válka, násilí, milice humanitární krize, uprchlické tábory.

Tuto zemi procházející dlouhodobým válečným konfliktem, jehož důsledky dávno přesáhly její hranice, “známe” z veřejných médií často jen prostřednictvím podobných záběrů.

Výstava PŘED OČIMA: Příběhy Iráku nabízí jiný pohled. Představuje Irák očima tamních mladých dokumentárních fotografů, kteří zachycují méně často zobrazované fragmenty a útržky každodenní reality: od hornatých pustin severních hranic země přes všední i nevšední situace z vnitrozemí či ozvěny nedávné historie až po důsledky vleklého válečného konfliktu.

Více informací: http://www.dox.cz/cs/vystavy/pred-ocima