přednáška

Přednáška Lenky Sýkorové k výstavě Ani den bez čárky

Přednáška kurátorky Lenky Sýkorové, na kterou naváže komentovaná prohlídka výstavy Ani den bez čárky: Postkonceptuální přesahy v současné české a slovenské kresbě.

středa 13. 9. 2017 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10