přednáškový cyklus

Příběhy soch II: Sochařská výzdoba Domu U Kamenného zvonu

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Přednáška přiblíží sochařskou výzdobu Domu U Kamenného zvonu, jednoho z nejstarších historických objektů na Staroměstském náměstí. Původní gotická fasáda, jejíž součástí byly i figurální plastiky, se řadu let skrývala pod historizující nebarokní přestavbou. Gotickou podobu tohoto městského paláce navrátila až náročná rekonstrukce, která probíhala postupně od šedesátých do konce osmdesátých let 20. století.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 6. 6. 2017 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.
 

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum
vstupné: 50 Kč

kontakt: Jindřiška Havlicová (externí lektorka)
+420 723 713 709
jindriska.hav@gmail.com > 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity