procházka s výkladem

Psychogeografická procházka Brnem

Středa 18/10/2017, 17:00 — 19:00

Vztah k městu a místu, kde žijeme, ovlivňuje mnoho různých faktorů. Jsou jimi nejenom urbanistická koncepce dané lokality, rozmístění služeb či dopravní dostupnost, ale také osobní prožitky, lokální historie a psychosociální fenomény, které probíhají automaticky a utvářejí se bez našeho plného vědomí. Petr Gibas, jeden z mála odborníků věnujících se oboru psychogeografie v České republice, ukáže, jak lze nahlížet na dobře známá místa novým pohledem a nacházet k nim nové vazby.

Setkáme se v Domě umění.

 

Vstupné: 40/20 Kč

 

Městské zásahy

Kurátor: Jakub Kořínek, Lenka Sedláčková

Městské zásahy představují architektonické projekty, které si nikdo neobjednal. Vznikají z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Potřeby poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, i když existuje řešení, jak by to fungovat mohlo; potřeby odhalit potenciál míst, kudy denně chodíme a často je ani nevnímáme.

Městské zásahy Brno 2016 byly vyhlášeny v dubnu 2016, do konce srpna téhož roku se sešlo na šedesát návrhů nejrůznějších úprav ve veřejném prostoru Brna. Během září a října se v daných místech konaly happeningy a krátkodobé intervence.

Výstava v Domě pánů z Kunštátu představí 34 z celkem 67 zaslaných návrhů především formou modelů, doplněných o videa, vizualizace, apod. Vše v rozmanitých formách vyhotovení od profesionálních architektů po intuitivní laické práce. To vše v originální instalaci vytvořené architektem Jakubem Kopcem.

Pořádá Dům umění města Brna a Urban da Brno pod záštitou primátora města Brna Ing. Petra Vokřála a městské části Brno-střed. Projekt se v roce 2017 uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Brna a městské části Brno-střed.

Více na: www.mestskezasahybrno.cz