výstava

Regulátor

Michal Pustějovský se soustřeďuje na využití technických a komunikačně-informačních postupů a prostředků v umělecké tvorbě. Jeho objekty a instalace jsou postaveny na propojení konceptuálně cítěných tvarových konfigurací a prostorových řešení s „nemateriálními“ komponenty – s počítačovými programy a informačními technologiemi.

Vytváří kinetické objekty a interaktivní prostředí, svého druhu aparáty schopné reprezentovat a realizovat estetické ideje, koncepce i emoce. Jeho díla se vyznačují vysokou mírou záměrnosti, ale stále jsou otevřena individuálnímu okamžiku a jedinečnosti situace, v níž se umělecké dílo i jeho recepce odehrává. Na různých úrovních můžeme v souboru jeho pracovních postupů nalézat společnou operativní tendenci – organizovat látku díla. Zároveň s organizací se ale realizuje i neurčitost, která je algoritmy nezachytitelná a která dodává jeho dílům neopakovatelnost a konkrétnost aktuálního zážitku. 

Instalace Regulátor, koncipovaná pro prostor galerie Atrium, je souborem kinetických objektů, vzájemně reagujících na sebe i na diváka a vytvářejících tak celkové interaktivní prostředí.