přednáška

R’N’B / S chutí k umění: Na hostině s olympskými bohy

Renesanční a barokní zámecké a palácové jídelny sloužily pro slavnostní ceremonie při každodenních i svátečních příležitostech, od stolování přes křtiny, svatební či pohřební slavnosti po audience. Z tohoto důvodu byly honosně vyzdobovány a na jejich dekorování byl kladen velký důraz. Přednáška Radky Nokkala Miltové nechá nahlédnout nejen do prostor jídelen, ale také do příběhů, které jejich malby přinášejí.

Vstupné – zdarma

Spolupořadatel – Centrum pro studium umění raného novověku Semináře dějin umění FF MU