přednáška

Robert Campin a Jan van Eyck

Jednou z charakteristik pozdně středověké Evropy se stal vzrůst sebevědomí měšťanské společnosti a nové postavení umělce. Objednavatelé děl, rekrutující se zejména z řad bohatých měšťanů, si přáli obrazy a sochy podané v celku i detailu  tak, jak je vidí lidské oko. Největšími velikány tohoto nového stylu 15. století – nizozemského realismu – byli Robert Campin a Jan van Eyck.

Cyklus přednášek Mistři evropského umění, přednášky s projekcí jsou určené zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů. Přednáší Ondřej Faktor.

Cena: 120 Kč / 60 Kč
Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře Šternberského paláce