přednáška

Šedesátá léta a literatura

K výstavě „Obraz a slovo v českém výtvarném umění 60. let“ probíhající přes léto ve výstavní síni Masné krámy je připraven cyklus doprovodných přednášek na vybraná témata. Protože se výstava zaměřuje na obraz ve vztahu ke SLOVU, jako první se podíváme na literaturu v šedesátých letech. Díky postupnému uvolňování politické situace tehdy nastal její velký rozmach a čtenáři kvalitní poezie a prózy čekají dlouhé fronty na své oblíbené autory. Bohumil Hrabal, Jan Procházka, Josef Škvorecký, Ludvík Vaculík, Vladimír Páral, Václav Hrabě … to je jen zlomek ze seznamu jmen, která nám připomene pedagog ZČU v Plzni Jiří Staněk.

Další přednášky:

26. července v 17 hodin – Šedesátá léta a film (Jiří Kastner)
16. srpna v 17 hodin – Šedesátá léta a hudba (Zdeněk Raboch)