workshop

sobotní výtvarný workshop: Experimentální kniha / Ateliér Františka Bílka

Sobota 25/3/2017, 13:00 — 18:00

sobotní workshop pro všechny věkové kategorie v ateliéru Františka Bílka

Tématem workshopu budou možnosti výtvarného zpracování klasického artefaktu – knihy. Hlavním inspiračním zdrojem se stane knižní tvorba Františka Bílka s přesahem do výtvarného experimentu. Budeme vytvářet osobité interpretace knižní vazby, obrazové ilustrace a dekorativní ztvárnění písma, vystihující obsah a sdělení textu.

Během workshopu se účastníci seznámí s unikátním prostředím Bílkovy vily na Hradčanech a dlouhodobou expozicí věnovanou dílu vizionáře, mystika, ezoterika, náboženského myslitele a především umělce – sochaře, grafika, ilustrátora, autora užitého umění a částečně i architekta Františka Bílka (1872–1941), který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu.

vstupné
děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová
(odborný pracovník pro edukační činnost, galerijní pedagog)
+420 606 612 987, +420 608 216 418
lucie.haskovcova@ghmp.cz >