divadelní představení

SPACE Reader | Petr Písařík SPACE MAKER

Neděle 11/11/2018, 19:30 — 20:30

SPACE Reader
Jako on PPpíše, tak my čteme. Vydejte se na neobyčejné divadelní a zvukové procesí výstavou SPACE MAKER, performanci, která „čte“ a reaguje na objekty Petra Písaříka. Vstup zdarma.

Účinkují VERKLIK*KLICK*SCHTIK: Ágnes Kutas, Dragan Sojcevski, Jan Holeček, Jaroslav Kořán, Tomáš Žižka. Housle, hlas, akordeon, bassklarinet, klarinet, MIDI, ozvučné nalezené objekty, ozvučené přírodniny, chůze. 

Preambule z MÍSTA a ZNAKU – to, co předchází zvuku
"Specifický prostor je jako médium" a v něm artefakty stojící, visící, číhající v tichu a ve třpytu podnebí Rudolfina. Slyšet lze zvuky, ruchy, tóny, zde jsme vedeni partiturou prostředků a různých tvůrčích technik a atmosférou výpovědí ze vzdálenosti i v překvapivém detailu. Nalézáme audioprostor objevených, nevyřčených, zatracených praobsahů hmoty a chaosu. Procesí instalacemi s vědomím participace, skladby a rozkladu, kde jednotlivé prostory výstavy SPACE MAKER nás inspirují k vlastní interpretační koláži tedy reinterpretační skladbě. Jako on PPpíše, tak my čteme.