dlouhodobé expozice

Studio Letná / Ateliér monumentální tvorby AVU

Studio Letná je platforma přidružená k ateliéru monumentální tvorby AVU.
Koncepce je zaměřena na krátkodobé výstavní projekty, prezentace, přednášky, diskuse s hosty, projekce a další související aktivity.
Akce se konají každých 14.dní, většinou v Pondělí či Středy.