Studio PRÁM

Čerpadlová 4b, Praha 9 - Vysočany, 190 00 ukázat mapu

Během výstav máme otevřeno: pondělí a čtvrtek, 13:00 - 18:00

Studio PRÁM
Studio PRÁM

Studio PRÁM sdružuje 12 absolventů AVU a UMPRUM aktivních v oblasti volného umění a designu. Vzhledem k unikátnímu prostoru našeho zázemí usilujeme o rozšíření okruhu našich aktivit na veřejně prospěšnou a kulturní činnost ku prospěchu širší veřejnosti. Sídlíme v industriálním objektu bývalé prádelny na periferní čtvrti pražských Vysočan, kde disponujeme ateliéry, sociálním zázemím a multifunkčním sálem. Objekt je po citlivé rekonstrukci a zachovává v sobě industriální ráz místa. Pořádáme rozmanité kulturní akce od výstavních vernisáží, přes koncerty, přednášky, promítání, až po alternativní festivaly. Naším posláním je vytvořit prostor pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění. Chceme podporovat nezávislé tvůrce a rozšiřovat povědomí o dění na kulturní scéně. Chceme budovat synergické místo, kde se lidé svobodně obohacují skrze dialog umění a společnosti.

Sál
Sál
Umělecké ateliéry
Umělecké ateliéry