dlouhodobé expozice

Turistické centrum Veselska

květen - září
pá-ne 13:00-17:00;

říjen-duben
út,čt 13:00-17:00
so,ne,svátky 13:00-17:00

zdarma

Rekonstrukcí Panského dvora, respektive Turistického centra Veselska, získalo nejen město Veselí nad Moravou, ale jak již vyplývá ze samotného názvu rovněž celá oblast tzv. Veselska, jedinečné centrum nejrůznějších společenských aktivit a místo pro střetávání se s ostatními napříč generacemi a okruhy zájmů.

Své místo zde získala Městská galerie nabízející pestrou škálu výstav a také řada stálých expozic, věnujících se jednak místním tradicím a řemeslům, úspěchům slavného rodáka Josefa Zimovčáka a krásám a historii Baťova kanálu. V rámci budovy tak najdou uplatnění nejen lidé zabývající se kulturou pasivně z pozice diváků jednotlivých událostí, nýbrž i aktivní umělci, jež působí přímo v místě a mají zájem se podílet na rozvoji a obohacením svého okolí.

Za tímto účelem chceme z Turistického centra Veselska učinit živoucí pulzující prostor s širokou nabídkou kulturního vyžití se zapojením všech druhů umění. V průběhu celého roku zde budou probíhat výstavy zaměřené, jak na výrazná jména současné umělecké scény, tak i na místní začínající či již zaběhlé umělce. Pravidelné kulturní večery, ať již hudební či dramatické, by poté měly, nabídnou širokou škálu žánrů určenou pro nejširší okruh diváků, tak aby si každý přišel na své.