přednáška

Umělci ve dvou totalitách

Doprovodná přednáška k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Přednáší spoluautorka výstavy Marie Klimešová (Ústav pro dějiny umění FF UK v Praze).

Součástí výstavy je vedle obsáhlého souboru dokumentárních fotografií také výběr prací tvůrců, kteří v ústraní vytvářeli svoji uměleckou výpověď o době, kterou prožívali. Přednáška se zaměří především na autory, kteří nejen podali metaforické svědectví o dvou totalitách, ale kteří zároveň svojí tvorbou otevírali novou kapitolu českého umění. Potvrzuje se, že žádné období historie nelze podcenit, neboť silná díla vznikají v každé době, v každém režimu, i v těch obzvláště složitých podmínkách.

 

doprovodné akce

proběhlé doprovodné akce