přednáška

UMPRUM a její absolventi - Jiří Thýn

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá předposlední přednášku 29. cyklu veřejných přednášek
Umění včera a dnes

na téma: UMPRUM a její absolventi

25. 4. 2017 od 18. 30 hodin
Jiří Thýn, fotograf a umělec
moderuje Karel Císař

 

Ve své práci ohledává Jiří Thýn možnosti fotografie a testuje hranici mezi fotografovaným a viděným. Přestože řadí fotografie do cyklů, nevytváří početné série snímků na jedno téma. Cyklus využívá jako rámec přemýšlení o určitém problému, na který ukazuje z různých úhlů pohledu. Na výstavách kombinuje fotografie různých formátů s trojrozměrnými objekty a vytváří rytmizovaný celek, kde meziprostory zesilují sdělení. Obnažuje fotografii, aby ukázal, co předurčuje veškerou práci v tomto médiu. V jeho tvorbě se fotografická tradice nenásilně propojuje se současným postkonceptualismem.
(zdroj www.artlist.cz)

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
1. patro, posluchárna 115

Vstup zdarma