vernisáž

Uvnitř / (c) merry

"může zaznít například něco jako že:

Multimediální výstava (c) merry v brněnské vitríně Umakart začíná jako celodenní fyzická performance, jejímž výstupem (a zároveň záznamem) je prostý text, posléze po zbytek výstavy prezentovaný prostřednictvím nových technologií. 

Východiskem pro práci je rozhraní skleněné výlohy, skrze které autorka ohledává variabilitu role mezi pozorovaným (veřejně vystavovaným) a pozorovatelem, zachyceným a zachycujícím, veřejným a soukromým prostorem. Nechtěně obnažená témata jako autocenzura, právo na svobodu myšlenky či dobrovolné(?) zabřednutí do virtuálního světa počítačů bruslí na ostří integrity lidského soukromí a biologické limity lidského těla soupeří s technickými limity počítače.

(c) merry je akademicky zatížená internetová umělkyně a performerka, která po studiu několika nesouvislých oborů zakotvila na kvv upol jako jeden z doktorandů vladimíra havlíka. ani při svých projektech ve fyzickém prostoru se nedokáže zcela oprostit od zkušeností, které nabyla na síti jako "heavy user" i jako autorka internetových prací s výraznými performativními aspekty. její volnou tvorbu tak nelze vnímat zcela bez pachuti postinternetového věku.

http://crazymerry.tumblr.com/ "

 

(c) merry 

k: & (Barbora Trnková & Tomáš Javůrek)