literární večer

„Ve vzduchu nad nimi se objevila loď“ - Seamus Heaney a zázraky všedního dne

Čtvrtek 27/4/2017, 19:00 — 21:00

Úžas z obzorů a péče o konkrétno – ve střídání těchto dvou momentů spočívá vidění světa Seamuse Heaneyho (1939–2013), jednoho z nejvýznamnějších moderních anglofonních básníků. Ve své první sbírcePřírodozpytcova smrt (Death of a Naturalist, 1966), líčí především vlastní dětství na farmě v severoirském hrabství Derry. Ve sbírkách ze 70. a 80. let se mimo jiné vyrovnává s probíhajícím sektářským násilím mezi severoirskými katolíky a protestanty. Tematický záběr Heaneyho poezie se postupně rozevíral, až obsáhl téměř celou západní básnickou tradici od Vergilia po současnost. Přitom si jeho poezie uchovala svébytně intimní ráz a obrazy z evropské kultury či irských dějin se v ní střídají s osobními vzpomínkami. Vedle dvanácti básnických sbírek jsou podstatnou součástí Heaneyho díla také překlady a eseje. Roku 1995 získal Seamus Heaney Nobelovu cenu za literaturu.     

Během další vzduchoplavby budou o díle Seamuse Heanyho hovořit: 

Catherine Heaney - dcera básníka Seamuse Heanyho 
Bill Shipsey – zakladatel Art for Amnesty 
Justin Quinn – básník a kritik 
Daniel Soukup – překladatel 

Moderuje: Petr Onufer

Vstup: 60/40Kč 

Zdarma pro členy Klubu přátel DOX 

Kapacita omezena. Rezervace na: rezervace@dox.cz 

Program bude simultánně tlumočen z češtiny do angličtiny.

 

 

Astonishment at horizons and attention to specifics – the alternation of these two moments is the essence of the vision of Seamus Heaney (1939-2013), one of the most important modern English-speaking poets. In his first collection, Death of a Naturalist (1966), he focuses on his childhood on a farm in Derry County in North Ireland. In collections from the 1970s and 80s he among other things dealt with the sectarian violence that was occurring between North Ireland’s Catholics and Protestants. 

The focus of Heaney’s poetry gradually grew broader, until it covered almost the entire Western poetic tradition from Virgil to current times. Yet his poetry preserved its distinctively intimate character, with images from European culture or Irish history alternating with personal reminiscences. Aside from twelve collections of poetry, Heaney’s translations and essays are also an important part of his oeuvre. In 1995 Seamus Heaney received the Nobel Prize for Literature. 

During the next air voyage of the spring the following guests will talk about Seamus Heaney´s work: 

Catherine Heaney – daughter of poet Seamus Heaney 
Bill Shipsey – founder of Art for Amnesty 
Justin Quinn – poet and critic 
Daniel Soukup – translator 

Moderator: Petr Onufer

Admission  60/40Kč 

Free for members of the DOX Friends Club 

Reservations are required at rezervace@dox.cz 

The programme will be simultaneously translated from English to Czech.