média

Videokemp

Videokemp je jednodenní putovní přehlídkou současného videoartu (tedy formy současného výtvarného umění používající video jako médium). Základní ideou Videokempu je prezentace videoartové tvorby netradičním způsobem v podobě stanového městečka - kempu, ve kterém jednotliví účastníci sami zakempují se svým stanem a prezentují v něm svou tvorbu. Videokemp se tradičně koná v období prázdnin, kdy jinak do značné míry aktivita na pražské výtvarné scéně utichá, a nabízí letní alternativu klasickým galerijním prostorám. Videokemp je otevřený všem návštěvníkům i kolemjdoucím, kteří zde můžou nejen v příjemném prostředí shlédnout široký průřez současnou videoartovou tvorbou, ale i setkat se s jejími autory a nabízí se zde příležitost k pootevření jinak značně izolované současné výtvarné scény vůči každému kdo projeví zájem…