vernisáž

Vojtěch Novák: Familiar? Yes! Stereotyped? Of course!

Exaltované symboly archaické kultury zprofanované popkulturou odkazují se značnou dávkou ironie a komičnosti k univerzálnějším mechanismům iracionální fascinace. U autora, který pracuje obvykle s komplexními procesuálními formáty živých akcí, je tato materializovaná instalace skutečnou senzací - transpozicí turistické atrakce do galerijního kontextu otevírá prostor pro další významové vrstvy – aktivuje diváka bezprostřední fyzickou prézentností a překvapuje banalitou tvůrčího aktu.

Kurátorka: Mariana Serranová