výstava

Vojtěch Říha, Matěj Polách - Superior objects

Superior objects 2016
Superior objects 2016

Superior Objects je výsledkem zdařilé spolupráce dvou absolventů UMPRUM Vojtěcha Říhy -tvůrce fontu Vegan Sans a designéra české porcelánky G. Benedikt v Karlových Varech Matěje Polácha, který technologicky připravil formy objektů pro sériovou výrobu.

Tvarosloví Superior Objects vychází z autorské abecedy Vegan Sans, jež vznikla v písmolíjně Superior Type. Oba autoři se pokusili s jistou mírou nadsázky navrátit současné plošné typografii zpět její fyzickou trojrozměrnou podobu. Inspirovala je práce tiskařů v minulosti, kdy se ještě odlévala jednotlivá písmena samostatně. Litery Superior Objects nejsou z olověných slitin jako tomu bývalo u sazby za dávných časů, ale prošly materiálovou i formální proměnou. Každé písmeno Vegan Sans bylo otočeno kolem své osy jako při rotaci na hrnčířském kruhu, aby tak nabylo nového plastického rozměru. Vzniklé modely písemných znaků jsou odlévány do žárohlíny a opatřeny závěrečnou glazurou v několika barevných variantách.

Pro výstavu ve Whiteboxu posouvá umělecký tandem Říha - Polách kolekci Superior Object do specifické variabilní realizace. Designéři experimentují s jinými finálními materiály (např. beton) a při instalaci se počítá s multiplikací a skládáním liter do totemických útvarů. Jejich hravá prostorová abeceda přenáší digitální odmaterializovanou typografii do světa designu, na rozhraní užitého umění a volné tvorby.

Litera C 2016
Litera C 2016