výzva

Výzva pro umělce působící v ČR „Rezidence v MeetFactory“

18/12/2017 — 15/1/2018

MeetFactory otevírá novou výzvu pro rok 2018 k předkládání žádostí prorezidenční pobyt umělkyně/umělce působící/ho na území ČR v MeetFactory. 

Rezidence pro umělce/umělkyni zahrnuje:  
–  ateliér v MeetFactory
–  měsíční příspěvek na výlohy ve výši 8000 Kč
–  produkční budget ve výši 5000 Kč / otevřený ateliér
–  mezinárodní networking, kurátorská a produkční podpora  

Termín rezidence:   
Rezidence se koná od 1. února do 30. června 2018Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.

Uchazeči musí splňovat následující požadavky:  

prokázat profesionální kariéru po dobu minimálně 5 let (včetně realizovaných samostatných a skupinových výstav a návrhů projektů)

mít ukončená studia

po dobu rezidence se zapojovat do rezidenčního života v MeetFactory (nutná podmínka pro obdržení měsíčního příspěvku)

Výzva není věkově omezena.  

Žádost musí obsahovat:

životopis

portfolio o rozsahu max. 10 stran

motivační dopis o rozsahu maximálně 3 600 znaků, který bude obsahovat: 1. artist statement, 2. odpověď na otázku, jak žadatel využije rezidenci v rámci své umělecké praxe  

Výběrové řízení:   
Žádosti bude posuzovat umělecká rada složená z kurátorů rezidenčního programu MeetFactory a kurátorky galerie MeetFactory.  

Výsledkybudou zveřejněny 23. ledna 2018 na stránkách MeetFactory:www.meetfactory.cz  

Umělecká rada si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí umělecké rady je konečné a není možné se proti němu odvolat.  

Uchazeči nebudou o výsledcích řízení informováni telefonicky. 

Termín pro podání žádostí je do 15. ledna 2018 včetně. 
Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty.   

Přihlášky posílejte s průvodní zprávou na adresu opencall@meetfactory.cz kurátorům rezidenčního programu MeetFactory Lucii Kvočákové a Piotrovi Sikorovi, do předmětu uveďte „Rezidence v MeetFactory 2018“.