vernisáž

WAVEGUIDES (2. část)

Úterý 17/4/2018, 18:00

Donia Jourabchi & Taufan ter Weel: WAVEGUIDES

12. - 24. 4. 2018 (2. vernisáž: 17. 4. 2018)

kurátorka: Sara Pinheiro

Waveguides je zvuková instalace, která byla vytvořena přímo pro prostory Galerie AMU. Zkoumá oblast vlnovodové architektury a její vliv na vnímání prostoru. Za tímto účelem se v galerii nacházejí nejrůznější mikrofony, reproduktory a další elektroakustické technologie, které ji přetvářejí v jedinečný poslechový obvod.

Další užité materiály navíc definují průchod různých fyzických vibrací, které posluchače vtahují do akustického labyrintu: prostor je přestrukturován a propojen do proměněné zvukové konstelace. Zvukové vlny zde vytvářejí nové vazby se svým okolím i s uchem posluchače.

V průběhu pětidenního workshopu otevřou umělci výstavu dalším uměleckým vstupům. Vzniklá site-specific díla budou prezentována v galerii během druhé vernisáže 17. dubna 2018 od 18 h.

---

Donia Jourabchi (BE) je zvuková průzkumnice. Ve své tvorbě rozvíjí různé experimentální přístupy, jejichž pomocí se snaží budovat smysl pro komunitu a hlubší porozumění prostoru a teritoriím a zároveň zkoumat dynamiku tělesné přítomnosti v žitém prostředí.

Taufan ter Weel (NL) je architekt, umělec a badatel s osobitým interdisciplinárním přístupem, pracující na pomezí zvukového umění, architektury a výzkumu sociální dimenze prostoru.

---

Program Galerie AMU je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Projekt Waveguides byl navíc podpořen finančními prostředky FAMU v Praze. Vřelé díky patří také Centru audiovizuálních studií FAMU a Katedře skladby HAMU.

GAMU (Galerie AMU)
Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště/
entrance from the passage to Tržiště Street)

Otevřeno denně mimo pondělí: 10-12 h a 13-18 h

www.gamu.cz