neziskové organizace

yo-yo o.s.

yo-yo je občanské sdružení, založené v březnu 2009 kolektivem umělců, kurátorů a kulturních organizátorů
yo-yo znamená v našem pojetí především:

tvorba a hra s myšlenkami a kódy
organizování společných projektů, které narušují hranice mezi disciplínami
objevování nových prostorů pro uměleckou tvorbu
citlivost k prostředí a reflektování proměnlivých situací okolo nás
iniciování a podpora experimentů na pomezí umění, ekologie a (nových) médií
příprava prostoru Kravín na Hranici: místa pro tvorbu, vzdělávání a diskusi
Slovo yóyo podle wikipedie pochází z filipínského jazyka llokano, anebo z jazyka Tagalog, kde znamenalo „pojď pojď“ anebo „návrat“.