výstavy současného a moderního umění

Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou

duben - říjen 9-18 hod
listopad - březen 9-16 hod 
24. a 31. 12. zavřeno

volný vstup: neděle a ve státní svátky

Je to především jedna z nejproslulejších a nejobsáhlejších kolekcí gotického malířství a sochařství u nás. Zahrnuje díla 13. - 16. století pocházející z jižních Čech a Šumavy (vynikající díla rané i vrcholné gotiky doby lucemburské, tvorba z okruhu Mistra vyšebrodského a Mistra třeboňského, práce z období tzv. krásného slohu, pozdně gotické skulptury Mistra Oplakávání ze Žebráku a jeho okruhu, díla okruhu Podunajské školy atd.). Sbírka starého umění zahrnuje též české a evropské umění 16. - 19. století (především pozoruhodný soubor nizozemské malby - V. Sellaert, C. Massys, J. van Goyen, P. Claes, C. Wou aj.). Nejen rozsahem ale i svou kvalitou je významná sbírka českého moderního a současného umění, zahrnující většinu důležitých osobností a názorových okruhů se zdůrazněním fantaskních aspektů umělecké tvorby (J. Preisler, A. Slavíček, B. Kubišta, J. Čapek, E. Filla, Štyrský a Toyen, Skupina 42, Skupina RA, neoficiální tvorba 50. a 60. let 20. století, Skupina 12/15 i mladí autoři).