muzea

Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 2, Plzeň, 301 00

úterý–neděle, 10–18 h

pondělí je zavírací den (neplatí ve dnech státního svátku)

 

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice.

V současné době muzeum spravuje na území Plzně celkem čtyři objekty: hlavní budovu v Kopeckého sadech, Národopisné muzeum Plzeňska (NMP), Muzeum loutek (ML) a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze (MCU). Od roku 2015 spadá pod jeho správu rovněž Muzeum Dr. Bohumila Horáka v Rokycanech (MBH), národní technická památka Vodní hamr Dobřív a Pamětní síň Jindřicha Mošny. 

Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné semináře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí.

Od počátku 90. let muzeum rozvíjí prostřednictvím grantů a ústavních úkolů vědecko-výzkumnou práci; vydává řadu odborných publikací a sborníků přírodovědného i společensko-vědního zaměření.

Západočeské muzeum v Plzni se právem řadí mezi úspěšné a vyhledávané instituce. Svědčí o tom jednak zvyšující se zájem veřejnosti o dění v něm, ale i několik ocenění, která muzeum získalo v rámci prestižní národní soutěže Gloria musaealis. 

Muzeum je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje a je členem Asociace muzeí a galerií ČR.