výstava

Zuzana Pustaiová / Aký kraj, taký mrav

Fotografické médium od nepamäti mapuje aktualitu folklóru. Výstava Zuzany Pustaiovej pracuje s touto kultúrnou skúsenosťou a predkladá novú víziu tohoto fenoménu na hranici inscenácie a dokumentu. Na prvý pohľad tradičné čiernobiele obrazy krojovaných postáv v prírodnom či vidieckom prostredí, známe z národopisnej fotografie, znepokojivými detailami narušujú ilúziu tradície ako zakonzervovanej a nemennej. Autorka s nadhľadom problematizuje vzťah medzi lokálnym a globálnym. Na inscenovaných snímkoch predstavuje fúziu folklóru v zmysle kultúrneho dedičstva a akejsi novodobej formy „ľudovej“ kultúry ovplyvnenej všadeprítomným konzumom a virtuálnym svetom médií.

Výstavu připravila a uvede Lucia. L. Fišerová