Výstava se zaměřuje na pojem xenomagie, kterou nevytváří člověk, ale algoritmus. Digitální technologie jsou nástroji prodlužující a zdokonalující lidský mozek. Domnívali jsme se, že právě ony odkouzlili náš každodenní život, ale naopak, díky nim se stal symboličtějším, než tomu bylo v minulosti.

 

Umělci: Morehshin Allahyari, Tauba Auerbach, Metahaven, Boris Ondreička a Suzanne Treister

Kurátorka: Eva Skopalová