Bohdan Holomíček + Zrní – Havlovy děti Havlovi

Fotograf Bohdan Holomíček osobně představí fotografie, které vznikaly při četných setkání s Václavem Havlem i před rokem 1989. Kapela Zrní přiveze mimořádný koncertní projekt Havlovy děti Havlovi. Dosud Galerie 4 připomenula zlomové dění roku 1989 výstavou Jana Šibíka Revoluční rok 1989 a jeho komentovanou projekcí fotografií s prezentací nové publikace, během festivalu Chebské dvorky besedou s Tomki Němcem a workshopem 1989, výstavou obrazů malíře, pedagoga a emigranta Lexy Dvořáka a v neposlední řadě animačním programem pro žáky a studenty. Do 22. 12. trvá výstava dokumentárních fotografií Chebsko 1989 v klubu G4.