Projekt Jana Haubelta v obecné rovině tematizuje obrazovou percepci: subjektivní vjemy pozorovatele, vztahy mezi viděným a zobrazeným, mezi reálným objektem a jeho fotografickou reprodukcí.Při práci s fotografií využívá jejího rozporu ve schopnosti realistického záznamu a zároveň optickou klamností statického 2D obrazu. Jednotlivé komponenty obrazového plánu autor vytváří mechanicky, tj. nepostprodukčně konstruovaném obrazu fyzicky vrstveném z jednotlivých plánů. Vystavené fotografické soubory(z roku 2011) vycházejí z tradičních výtvarných žánrů, jako je akt nebo zátiší.