Svět se rozdrobil. Jehličková tiskárna. Bod po bodu. Mnohost. Bod, bod, bod. Postava uprostřed scény. Sbírá body kolem. Odkrývá vrstvy témat. Jde napříč. Mickey Mouse, survival kit, vzpomínka, noise, poťouchlost, ironie.

Michal Cáb prezentuje dvanáct dvojic vizuálních a textových komentářů k různým aspektům světa. Od ryze osobních ke zcela obecným. Klade je vedle sebe navzdory formální, obsahové a tematické odlišnosti.

http://projektplus.name/