Svět se rozdrobil. Jehličková tiskárna. Bod po bodu. Mnohost. Bod, bod,
bod. Postava uprostřed scény. Sbírá body kolem. Odkrývá vrstvy témat. Jde
napříč. Mickey Mouse, survival kit, vzpomínka, noise, poťouchlost, ironie.

Michal Cáb prezentuje dvanáct dvojic vizuálních a textových komentářů k
různým aspektům světa. Od ryze osobních ke zcela obecným. Klade je vedle
sebe navzdory formální, obsahové a tematické odlišnosti.

http://projektplus.name/