Láníková plakát

Autorka pracuje s textem a reprodukčními technikami.

Přenos textu, slov a významů v paměti, komunikaci, sdělení, vzkazech…