3 studenti ze 3 fotografických kateder představí svá portfolia. Letos byli k našemu neformálnímu portfolio review přizváni studenti a pedagogové těchto tří fotografických škol:

Institiut Tvůrčí Fotografie Slezské univerzity v Opavě

Ateliér Fotografie, FAVU VUT v Brně

Ateliér Fotografie a Nových médií, FAMU

Akce je volně přístupná veřejnosti.