Existuje Ostrov pokladů?
Po šesti letech fungování ateliéru Grafický design a nová média na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kterému důvěrně říkáme Ostrov pokladů, si klademe tuto základní otázku: Existuje vůbec nějaký Ostrov pokladů? Než na ni odpovím, je dobré si připomenout alespoň některé části zdravě naivního a velikášského manifestu ateliéru, který vznikl roku 2004 při jeho založení, cituji:
… Ateliér Grafický design a nová média má být výzkumnou laboratoří vychovávající inovátory a především vůdčí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nových médií, pro které platí: Řemeslo je předpokladem, experiment podmínkou, risk nutností!!!…
… Nechceme pouze bezmyšlenkovitě skládat obrázky s písmeny. Máme silný pocit, že by škola měla zůstat otevřeným prostorem pro realizaci ideálů, prostorem pro intelektuální manipulaci, intenzivní aktivitu nebo vražednou upřímnost a ne reklamní agenturou na akademické půdě…
… Obecně nám chybí, a to nejen v oblasti grafického designu, silné osobnosti, elektrizující magnety s vizemi. Ateliér by měl vyhledávat přesně tento typ studenta…
… Chceme expandovat nejen do dalších ateliéru školy, ale budeme usilovat o vysílání svých čidel do všech veřejných sítí. Věříme, přicházejícím generacím.“, konec citace.
Takže pokud se vrátím zpět k již položené otázce po existenci Ostrova pokladů, tak na tu vám v klidu můžu odpovědět. Ano, už existuje. Na jeho úrodné půdě buď přímo vznikly nebo jím alespoň prošly grafické či jinak výkonné buňky jako například: Advancedesign, Mütanta, Kolektiv, Strčprstskrzkrk, Magio, Garcy, 1a2v1, Macula, Very Popular Office,
Okolo, Deep Throat a řada dalších. Jejich plody hledejte.
Petr Babák
vedoucí ateliéru
září 2012
kontakt: FACEBOOK/ Atelier 304