34 x VŠUP
Supermédia – Federico Diaz

Ateliér supermédií vznikl na VŠUP v září 2008 a je laboratoří multidisciplinárního charakteru. Cílem je naplnit vlastní vizi pomocí nejrůznějších technik, ústící do svébytného tvaru, který je na pomezí více médií. Svět atomů je atakován bitovým proudem. Spojení vědy a technologie v estetický objekt. Přesně pochopené mantinely se dají dobře posouvat. Zvuk, který se stává objektem a tvar, který se může měnit dle chování publika.

MgA. Federico Díaz
Vizuální aktivista česko-argentinského původu Federico Díaz patří mezi nejvýznamnější umělce v oblasti nových médií. Již velmi brzy – ať už to bylo během pobytu v Miláně, Madridu, Seville, Buenos Aires nebo při studiu v letech 1990-1996 na Akademii výtvarných umění u profesora Karla Malicha – se začal zajímat o možnosti nových přístupů k umělecké tvorbě, o zapojení softwaru, zvuku, světla, pohybu a elektronických technologií do umění i architektury.
Své první digitální plastiky vytvořil pomocí počítačových tdi (thomson digital image) alias a wavefront programů, metablobs a technologií rapid prototyping již v letech 1990-1992.
V roce 1993 získal Fedorico Díaz stipendium na Alexander-Dorner-Kreis, Kubus v Hannoveru, během let 1996-2002 byl čtyřikrát finalistou ceny Jindřicha Chalupeckého, která je udělována českým umělcům ve věku do 35 let. V roce 2001 mu byla udělena zvláštní cena Milano Europe, Futuro Presente 2001 za projekt Generatrix, o rok později absolvoval stipendijní pobyt na Cité Internationale des Arts v Paříži.
V letech 1993-2006 se věnuje interaktivním instalacím a biomorfní architektuře. Do umění a prezentace díla zapojuje diváka jako aktivního účastníka. Z jeho dosavadních interaktivních projektů zmiňme ty nejzásadnější, které připravil pro mezinárodní výstavy Revoluce v algoritmech v ZKM Center for Art and Media Karlsruhe, pro Fondation Electricité de France a pro japonské Expo. Jsou to Dehibernation 1993, Geneatrix 1999, Mnemeg 2001 a Sembion z roku 2004, který byl v ZKM v Karlsruhe umístěn do stálé expozice vedle děl významných světových osobností, jako jsou Peter Weibel, Asymptote, Onl, Greg Lynn nebo Rem Koolhaas. Samostatná výstava Sembion proběhla také v Institute of Contemporary Arts v Londýně a v rámci Expo 2005 konaného v japonském Aichi. Projekt Sakura představil Federico Díaz v roce 2005 na mezinárodním festivalu elektronických umění Ars Electronica v Linci a v roce 2006 navrhl a realizoval fluidní objekty pro centrálu společnosti Vodafone v Praze. Za projekt Sakura získal v roce 2007 v kategorii nová média na mezinárodním bienále ve Florencii první cenu premio internazionale lorenzo il magnifico.
V roce 1994 založil pod názvem e area tým architektů a programátorů, se kterými společně realizuje projekty, představené například v Royal Institute of British Architecture v Londýně nebo v Národní galerii v Praze. Od téhož roku je podporován společnostmi Silicon Graphics, Intel, IBM, Accenture, VYP/AVU, Paris Musée Partnership nebo Soros Center for Contemporary Arts .
Federico Díaz přednášel na brněnské Masarykově univerzitě, kde se podílel na vzniku specializovaného oboru digitální média na Fakultě sociálních studií. Na VŠUP roku 2008 spolu s Davidem Kořínkem založil Ateliér supermédií.
Umělecké dílo považuje za součást sociálního a kulturního prostoru, nikoli za pouhý estetický objekt určený pro elitní prostředí galerie.

zdroj: všup