Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D., která působí na katedře dějin umění Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, kde přednáší dějiny designu a moderního umění.
V současné době věnuje pozornost počátkům uměleckého průmyslu, metodám výuky dekorativního umění a ornamentálním praktikám konce 19. a počátku 20. století.
Mimo to se spolupodílela na projektu Husákovo 3+1.
Zajímá se o estetiku každodennosti normalizační doby a o alternativní podoby designu 60. – 80. let.
Publikuje v našich i zahraničních odborných časopisech.
Patří mezi naše významné teoretiky.

Druhým, kdo se tento čtvrtek představí v Hradci Králové, je vedoucí katedry Teorie a dějin na VŠUP Prof. PhDr. et PaedDr. JIindřich Vybíral, CSc.
Jindřich Vybíral studoval bohemistiku, historii a dějiny umění na univerzitách v Ostravě, Brně a Londýně.
Působí jako profesor a vedoucí katedry dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
V letech 1997-2002 byl prorektorem VŠUP.
O architektuře 19. a 20. století vydal řadu studií a také knižní publikace Zrození velkoměsta (1997 a 2003, německy 2001),
Století dědiců a zakladatelů (1999), Česká architektura na prahu moderní doby (2002) a Mladí mistři (2002, německy 2007).
Již ve své diplomové práci se zabýval architekturou Leopolda Bauera na Moravě a ve Slezsku.
Svou habilitaci pak zasvětil německé a rakouské architektuře v letech 1890 až 1938.
Působil na pedagogické fakultě v Ostravě (1986-1989) a v Národní galerii v Praze (1989-1997).
Je autorem knih a mnoha odborných článků, statí a studií.