Atelier iron 2014

3x Tomáš Rasl – fotografie z let 1998-2014

V názvu výstavy 3x je vyjádřena trojice fotografických témat. První část tvoří fotografie z opravny vagónů dnes už zaniklého provozu v Praze – Bubnech. Námětem je mizející průmysl, opuštěné stroje a nářadí dělníků po práci. Jsou to jakési poznámky, skici z tohoto tichého světa. Jde o zátiší v komorních velikostech, otisky ze svitkových filmů 6×6 cm. Snímky jsou datovány okolo roku 1998.

Druhý, chronologicky blízký, avšak tematicky odlišný, je cyklus Anatomický ústav. Na snímcích jsou zachyceny staré preparáty sloužící studentům lékařské fakulty Univerzity Karlovy ke studiím. Jde o surrealistický pohled na svět, který lékař pravděpodobně nevidí. Kolekce vznikla na přelomu roku 2000.

Třetí je autorův cyklus Atelier. Jednotlivá zastavení mezi prací, kdy vznikají zátiší například se sklem a Ironem na čištění, kabely, lampy a podobně. Zachyceno je pracovní prostředí, kde, jak autor říká, jde především o řemeslo. Fotografie nejsou zvětšeniny, ale kontaktní kopie z negativů velkého formátu, tentokrát 30×40 cm. Série je z roku 2014.