Profesionální fotografové jsou z principu individualitami. Sdružují-li se, potom proto, aby mohli svou práci dělat ještě lépe, a tedy nezávisleji. Výstavní celek dokládá, že stěžejním zájmem sedmi renomovaných autorů dvou generací je člověk a lidské společenství. Výpovědi jsou nejenom osobité, ale jejich podání pokaždé provází i osobní ručení.