41. ČIN s podtitulem: Azyl Exil uvede Adam Turzo /SK/ svou místní recyklační instalaci. Hlavním tématem autora je recyklace a přeměna materiálů (sklo, dřevo, kůže), které přepracovává ve svébytné artefakty dále skrz jednoduchý rituál, přirozenou akci a originální instalaci na daném místě.

"Představuje se Chmelaris vulgaris Bacheloris Futuris.

Site azylic transformace. Burešov exil. com

Brand new second hand inštalácia."